Page-header-wiewezijn

Toen Gemeente Den Helder zich aan het eind van de jaren ’80 wilde terugtrekken uit de afslag, besloot een groep vissers van Texel en uit Den Helder hem over te nemen. In 1990 was de coöperatie een feit. De Coöperatieve Visafslag Den Helder/Texel is nu een financieel gezonde organisatie.

De samenwerking met de visafslag in Den Oever, ook een zelfstandige coöperatie, zorgt voor een sterke en goed georganiseerde visverwerking in de noordkop. Door de taken onderling goed te verdelen, zijn twee efficiënt werkende organisaties ontstaan. In Den Helder landen voornamelijk tong en scholvissers uit de omringende Noordzee aan. Den Oever focust zich op de verwerking en verkoop van garnalen en kreeft (langoustines). De winst van beide afslagen komt ten goede aan alle coöperatieleden.

Duizenden kilo’s vis

Vooral op maandag en vrijdag is het een drukte van belang in de afslag. Dan brengen de vissers vanuit de ruimen van hun kotters duizenden kilo’s prachtige vis de afslag binnen.

Centraal in de Noordzee

Omdat Den Helder Europees gezien zeer centraal ligt aan De Noordzee, voeren naast Nederlandse vissers, ook de schippers uit Denemarken, Duitsland en België in deze afslag hun vis aan. Vanaf het nabijgelegen visgebied Doggersbank kiezen zelfs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse vissers voor de service van Visafslag Den Helder/Texel.